• slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
  • slider image
:::

新聞公告 資訊組長 - 教務處 | 2014-02-03 | 人氣:916
  • 1) 教務部國中小資通安全管理系統實施原則.pdf
  • 2) 潭子國中資通安全防護標準作業程序.pdf
  • 3) 3.臺中市潭子國民中學校園網路使用管理規範_103年版(公告版).pdf
  • 4) 潭子國民中學個人電腦使用規範.pdf